Tatra 1897–1947 v archívní dokumentaci / in archive documentation je svojí formou ojedinělá publikace o historii jedné z našich největších automobilek. Unikátní publikací je již v tom, že je nejrozsáhlejší knihou o firmě Tatra, která kdy vůbec byla vydána. Jedná se o limitovaný náklad 499 číslovaných kusů, určených především specialistům, kteří s firemní dokumentací k vozům Tatra z jakýchkoliv důvodů pracují, ale dobře poslouží také vlastníkům historických vozů značky Tatra, nebo zájemcům o bohatou minulost této značky.

Kniha Tatra v archívní dokumnetaci

Publikace vznikla v autorské „dílně“ na slovo vzatého experta a dlouholetého ředitele muzea Tatra - Karla Rosenkranze, a znalce historie Tatry Mojmíra Stojana, který na tuto značku upřel svoji pozornost již v několika svých pracích v minulosti.

Publikace sestává téměř výlučně z původní originální firemní dokumentace, prospektů, katalogů, fotografií, výkresů, odborných textů, resp. záznamů ve firemních knihách, které produkci Tatry v období uvedených let doprovázely, a tím se nyní vydaná publikace zásadně liší od všech dosud značce Tatra věnovaných. Opírajíce se pouze o faktografický autentický materiál, nemá publikace obvyklou textově výkladovou podobu a všechny uváděné údaje, statistika, tabulky a charakteristika jsou nejpřesnější z reálně možných.

Dílo o rozsahu přes 2000 stránek je první díl z celkem plánované dvoudílné encyklopedie, která má ilustrovat celých uplynulých 100 roků světoznámé značky, těšící se velké popularitě i v zahraničí. Práce na druhém dílu, věnovaném druhým padesáti letům 1947 - 1997, v těchto dnech již pokračují, tak, aby mohl být k dispozici uživatelům již v příštím roce.

Současné vydání je kvůli obřímu rozsahu rozděleno do čtyř svazků, které jsou instalovány do speciálního pouzdra. Všechny titulky a manuál jsou uváděny dvojjazyčně – česky a anglicky, aby mohla publikace sloužit komukoliv bez jazykových bariér. Faksimile firemních dokumentů typu prospektů, katalogů a dobových textů jsou ponechány v jazyce, ve kterém byly ve své době vydány, což ještě internacionální charakter publikace podtrhuje. Převážně jde o češtinu, němčinu a angličtinu.

Další o publikaci je možno nalézt také na webových stránkách Technického muzea Tatra v Kopřivnici, na adrese www.tatramuseum.cz.


Obchodní informace:

Knihu je možno zakoupit v prodejně Technického muzea Tatra v Kopřivnici, dobírkovou zásilkou u vydavatele MS Press na adrese Fillova 8, 638 00 Brno (tel. +420 602 384 935), a u několika dalších ditributorů, jejichž adresy je možno sdělit na požádání. V běžné síti knihkupců se publikace neprodává.

Pultová cena celého kompletu při zakoupení 1 ks je 3900,- Kč ( 159,- Euro) s možností obchodního rabatu.


Pro koho je EncyklopedieTatra 1897-1947 v archívní dokumentaci?

Publikace Tatra v archívní dokumentaci


Tato publikace je určena všem náročným zájemcům o historii značky Tatra a především její výrobní program v období prvních padesáti roků existence, kteří ocení, že: