Autoliteratura

Autoliteratura

Vydavatelství MS Press bylo založeno v roce 1972. Současná fáze vydavatelství spočívá od roku 1992 na registraci vydavatelství Ministerstvem kultury České republiky, zapsaném v Praze dne 27. 3. 1991, č.j. 6159/91-OKK pod názvem „MS Press – Automotoliteratura“ (Vydavatelství neperiodických publikací), s pokračující historickou značkou edice „AutoAlbumArchív“.

Více informací »

Autoarchiv Automobilia

Autoarchiv Automobilia

Autoarchív – Automobilia je muzeem katalogů, tiskových map a fotografií, výrobní a propagační literatury a dokumentace automobilových firem v celém období jejich historie. Nejstarší solitéry archívního fondu sahají na jeho počátku až do roku 1895, na opačném konci do současnosti. Za dobu existence archívu byl shromážděn fond o objemu přesahujícím 450 000 položek.

Více informací »

Kooperace

Kooperace

V rámci externích edičních a vydavatelských aktivit a péče o archívní fond se realizuje kooperace s řadou tuzemských i zahraničních subjektů. Z nich nejvýznamnějšími byly od 90. let minulého století motoristické vydavatelské domy ze Spolkové republiky Německo, italský magazín KERB MOTORI, český Motor Journal nebo slovenský Veteran.sk. S některými z nich spolupracuje vydavatelství MS Press dodnes.

Více informací »